Værdigrundlag

DSI Andromeda har til formål at skabe udvikling for samspilsramte unge med specielle behov. Dette gøres gennem pædagogisk og terapeutisk behandling. DSI Andromeda drives som en nonprofit institution med frivillig bestyrelse.

  • Gensidig tolerance og rummelighed overfor hinanden forskelligheder, via erfaring og åben dialog.
  • Relationer er uundværlige for at kunne påvirke den unge i en positiv retning. Tillidsskabende relationer opnås ved et skabe et pædagogisk rum, hvor man behandler andre som man gerne selv vil behandles.
  • Identitet opbygges via tydelige rollemodeller, fast struktur og grænsesætning. Vi skaber den tryghed, der er nødvendig for personlig udvikling og identitetsskabelse.
  • Omsorg er en integreret del af det pædagogiske arbejde, ved at vi skaber et miljø, der indeholder empati og kærlighed i det daglige, hvor den enkelte unge mødes, ses og høres med de kvaliteter og ressourcer som han/hun har.
  • Kontakt indadtil og til den unge anses for helt centralt i vores terapeutiske arbejde.
  • Ved at skulle tænke sig om, opfordres den unge hele tiden til en personlig stillingtagen til egne og andres behov.

DSI Andromeda driver Skonnerten Jylland med det formål at bruge skibet som pædagogisk redskab til at skabe oplevelser og binde elever og pædagoger/behandlere tættere sammen i det daglige arbejde. Uvurderlige oplevelser af sammenhold og teamwork styrker den enkeltes selvværd og livsværdier.

Værdigrundlaget revideres en gang om året på visionsdagen.