Pædagogik

De unge som indskrives på DSI Andromeda har i kraft af deres problemer alle brug for en struktureret og forudsigelig hverdag med troværdige voksne som gode rollemodeller. Derfor følger alle dage nogle faste rutiner og klokkeslæt, ligesom vi anerkender de unge for de mennesker, de er, og rummer netop det.

Samtidig lærer vi dem, at deres handlinger har konsekvenser.

De unge lærer en stor del af deres sociale kompetencer gennem sejladsen, da de netop til søs oplever, hvor afhængig hele gruppen er af hinanden. Her lærer de værdien af socialt sammenhold, samtidig med at selvværdet vokser.

Vi har en god kontakt til elevernes forældre og taler mindst i telefon med dem hver uge. Når de unge er hjemme på weekend, taler vi med forældrene både før og efter. På den måde kan vi hjælpe med, at alle parter får de bedste oplevelser med hinanden.