Visitation

Hvis du gerne vil have visiteret en ung til Andromeda, eller har nogen spørgsmål i den forbindelse, skal du kontakte

DSI Andromeda
att. Niels Kristensen
Skyumvej 76
7752 Snedsted
E-mail: skipper@andromeda.dk
Telefon: 29 49 02 00

Sådan forløber visitationen

Når du har talt med Niels Kristensen, skal du sende alle sagens akter til os. Hvis vi mener, at vi kan hjælpe den unge, indkalder vi dig, den unge og forældre til et visitationsmøde.

Hvis vi bliver enige om, at den unge skal være på Andromeda, aftaler vi, hvornår den unge skal flytte ind.

Når en ung flytter ind, tilrettelægger vi et indslusningsforløb, hvor den unge typisk bor i vores landbase med en pædagog i et par uger, så pædagogen lærer den unge godt at kende. Her møder den unge også læreren fra Andromeda Skole, så de kan lave en undervisningsplan for den første tid.

På samme måde arrangerer vi også individuel udslusning til de unge, når de skal flytte igen. På den måde sikrer vi, at der er størst chance for, at udslusningen bliver en succes.

Vi har løbende måned plus 30 dages opsigelsesvarsel.