Organisation

DSI Andromeda, er funderet som fond DSI står for Den Selvejende Institution.

DSI Andromeda blev stiftet 1. april 2000 af leder Niels Aa. Kristensen, som startede skibsprojektet Andromeda i 1997.

Fonden består af en bestyrelse på 5 personer. Bestyrelsen er selvsupplerende og vælger dermed selv nye medlemmer ligesom bestyrelsen selv konstituerer sig med formand og næstformand mv.

Bestyrelsen udgør:

Formand, Pædagog Jens Olaf Sohn Thomsen.

Psykoterapeut Frank Kristensen.

Pædagog Else Veje.

Advokat Jonas Houkjær Bech

Psykolog Dagmar Stordal Ebbesen 

 

Leder og medarbejder ved DSI Andromeda kan ikke sidde i bestyrelsen ligesom stifter og dennes pårørende ikke på noget tidspunkt kan drage nytte af fonden.

Fonden er en nonprofit virksomhed, hvor alt eventuelt overskud går til pædagogisk arbejde og udvikling af dette til gavn for de unge, som er anbragt i projektet.

Socialtilsyn Nord fører tilsyn med DSI Andromeda.