Skonnerten Jylland

Siden foråret 2011 har vi sejlet med Skonnerten Jylland. Skibet er på 160 BRT og dermed et af de største projektskibe under dansk flag.

Skonnerten Jylland er hjem for i alt seks unge, der alle har enkeltværelser på skibet. Vi spiser og laver mad sammen i kabyssen, og eleverne går i vores egen interne skole i den store dæksalon. Her har vi også opholdsstue.

Skonnerten er oprindeligt helt fra 1951 og har fungeret som selvejende institution siden 2003. Først som ”Anne el 2” og fra 2007 som Skonnerten Jylland.

Opholdsstedet Andromeda havde i perioden 1997 til 2012 også skonnerten Andromeda, som nu ikke fungerer som skoleskib mere.

 

Gode resultater med belastede unge

Vi gennem årene har opnået gode resultater, med meget socialbelastede unge, samt unge med ADHD. Vi har et bredt erfaringsgrundlag i arbejdet med disse unge og formår gennem ansvar, relation og struktur samt forudsigelighed og undervisning at bidrage de unge med de manglende kompetencer og ikke mindst, mod på at komme i uddannelse, at gå ind i voksenlivet, med en styrket følelse af, at kunne leve op til de stigende krav i samfundet.

Internationale sejladser

Skibet deltager i en række internationale sejladser, som er med til at give de unge ombord en livsvarig oplevelse af teamwork og sammenhold, samt styrke den enkeltes selvværd, læs i øvrigt om vores pædagogiske metoder og målsætning samt se billeder af skibet på disse sider.