Hverdagens rytmer

Eleverne vil lære hvad en "normal" dagsrytme er. De vil lære at stå op om morgenen og møde til dagens aktiviteter, det være sig skole, arbejde og sejlads. De vil lære at deltage i de daglige gøremål som madlavning, rengøring tøjvask etc.

De vil opleve, at alle sidder ved bordet og spiser til de planlagte måltider, hvor der altid vil være et pænt dækket bord, så vi på den måde kan styrke deres æstetiske sans. Kort sagt en struktureret forudsigelig hverdag krydret med oplevelser, arbejde og undervisning efter et individuelt skema, som udarbejdes for og med den enkelte elev.

Aktivitets- og fritidstilbud

Aktivitetstilbudet i arbejdstiden/fritiden vil ud over de før omtalte undervisnings, skole, arbejdsaktiviteter, være arbejdspraktiker hos lokale arbejdsgivere. Fritidstilbudet vil afhænge af, hvad de unge selv ønsker, og hvad der tilbydes i lokalområdet. Det vil være afhængig af den enkelte elevs interesse og formåen.

Livet ombord

Der leves, arbejdes og sejles på skibet det meste af året. Skipper, styrmand, lærere og øvrig besætning samt 6 unge gaster skal sammen få sejlskibet til at fungere. Dagen starter tidligt, da det er svært at sove længe for bølgeskvulp og mågeskrig. Morgenmaden tilberedes i kabyssen og sættes på bordet i kahytten. Vedligeholdelse af et skib er omfattende. Man vil komme til at snuse til mange forskellige fag: Snedkeri, plade-, malearbejde, motorlære, el-arbejde osv.

Skal der sejles, får alle et ansvar for forskellige ting, og alle arbejder under skippers kommando. Der skal eksempelvis laves mad og vaskes op, selvom skibet ruller i søerne. Når 10 mennesker lever sammen om bord på et skib, skal der hele tiden ryddes op. det faktum at man er om bord på et sejlskibet stiller også krav om tålmodighed, tolerance og forståelse for andre.

Ved ophold i havn over længere tid, vil der kunne gives undervisning i praktisk håndværk, matematik og regning, som er nødvendig ved kortlæsning og beregninger ved indkøb til togter. Danskundervisning kan komme på tale når der f.eks. skal skrives hjem eller i skibets dagbog og engelsk - når vi deltager i Tall Ship Race.

Såvel som til søs som i havn går dele af dagen med undervisning og aktiviteter om bord, Skibet er udstyret med en stor gummibåd som kan bruges til undervisning eller dykkertur og meget andet, lige som skibet råder over sports og fiskeudstyr.

Aftenerne går med læsning, hygge, tv, computer og måske med en tur op i byen. Solen er for længst gået ned, bølgerne i havnen får skibet til at vugge, og ved 22 tiden gøres der klar til natten i kahytterne.