Skibets historie

Siden foråret 2011 har vi sejlet med Skonnerten Jylland. Skibet er på 160 BRT og dermed et af de største projektskibe under dansk flag, Med 6 unge om bord bor alle i store enkeltværelser med håndvask mm.  Skibet er særdeles velindrettet til formålet, Den dejlige store kabys indbyder til kolonarisk aktivitet, ligesom den store dæksalon bliver rammen om undervisning og opholdstue.

I året 1951 søsattes den 2-mastede skonnert "Finn" fra Karlstad Varv i Sverige.
"Finn" var bygget til at transportere korn og fik sine ydre mål således at den netop kunne trafikere sluserne i Göta kanalen.

Skonnerten Jylland for fuld sejlEfter flere ejerskift havnede fartøjet i Norge, men blev i 1981 købt tilbage til Sverige af den religiøse Elidastiftelse og fik navnet "Elida". 
Elidastiftelsen foretog en større ombygning. Riggen blev ændret til 3-mastet og øverst i det gamle lastrum indrettede man salon, mens man nederst i lastrummet påbegyndte indretning af kahytter.

Før ombygningen blev færdig havnede skibet igen i Norge, inden det som "Elida af Tønsberg" blev indført til Danmark i 2003
Samme år blev det, mens det lå ved værft, påsejlet af en løsrevet u-båd og sank. Efter hævningen blev skibet købt af en selvejende institution med tilknytning til pinsebevægelsen og fik navnet "ANNE EL II"
Renoveringen fortsattes indtil pengekassen var tom.

I 2007 overgik fartøjet til Rederiet Jylland og fik det nuværende navn "Skonnerten JYLLAND" af Thisted.

Efteråret 2010 overgik skibet til Partsrederiet Jylland og sejles herefter af Den Selvejende Institution Andromeda.