Skolen

”Fortæl os, hvad du er god til, og hvordan du gerne vil arbejde. Der mødes vi.”

Andromeda Skole er intern skole på opholdsstedet DSI Andromeda. Eleverne modtager som regel deres undervisning på Skonnerten Jylland og går enten til eksamen på Snedsted Skole eller på skibet.

Skolens mål er, at eleverne går op til 9. klasses afgangsprøve i så mange fag som muligt, og at de bliver i stand til at komme videre på andre skoler eller ud på arbejdsmarkedet herefter.

På Andromeda møder vi eleverne, hvor de er, og anerkender den enkelte som de unikke væsener, de er. Relationen mellem lærer og elev er grundlaget for et godt og tillidsfuldt arbejdsmiljø.

Vi tilrettelægger undervisningen efter den enkelte elevs udgangspunkt og varierer derfor læringsstil efter behov, ligesom vi tager udgangspunkt i den enkeltes evner og interesser når vi vælger fag og emner. Undervisningen foregår derfor også en til en eller i helt små grupper.

Fagene er skemalagt i blokke på en halv eller hel skoledag, er ofte projektorienteret og gerne ud af huset.

Når undervisningen foregår på skibet, integrerer vi gerne det maritime så meget som muligt, fordi det som regel gør det lettere at fange elevernes opmærksomhed. Blandt andet tilbyder vi alle elever et dykkercertifikat, hvor vi både kan inddrage fag som fysik, biologi, matematik og dansk.

De elever, der gerne vil have det, kan tage duelighedsbevis til lystsejlads, mens de går her. Det vil de fleste gerne. Det tager som regel et skoleår. Her kan vi inddrage mange af de andre fag i duelighedsbeviset, så eleverne oplever, at fagene giver mening.

Samtidig har skolen ”kabystørnen”, som indeholder fag som dansk, matematik, biologi, fysik, hjemkundskab, natur/teknik, samfundsfag og geografi.

Så vidt muligt lærer eleverne noget i skolen, der inddrager deres øvrige liv, så det er lettest for dem at se, at det de lærer faktisk kan bruges til noget.

Hvor der er muligt, vil al læring blive certificeret. Vi samarbejder med OCN Danmark, der validerer undervisningen og udsteder certifikaterne.