STU

De unge op opholdsstedet kan tage en STU (Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) om bord Skonnerten Jylland. Vi giver selvfølgelig STU´en alt det maritime indhold, vi kan lægge i den. Blandt andet tilbyder vi elever at tage dykkercertifikat og duelighedsbevis.

Hvis eleven er interesseret i det, kan de også få en del af deres undervisning i skibets kabys, hvor de lærer om sundhed, hygiejne og økonomi.

STU er en mulighed for unge mellem 16 og 25 år, der ikke umiddelbart har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse.